Deniz polisinden Adalar çevresinde 'deniz taksi' denetimi

Türkiyə sənayesində irəliləyərkən, Hazar Qrup Müdafiə, Aero və Kosmik Şirkəti tərəfindən yeni bir saziş də bağlanıb.

Hazar Qrup Müdafiə, Aero və Kosmik Şirkətin Prezidenti Teoman Yıldırım, deyib: "Yerli və milli qorxusuz cam istehsalını inkişaf etdirəcəyik və dünya bazarında payımızı artıracağıq. Türkiyə qorxusuz camın istehsalında əhəmiyyətli bir hissədir və bu sahədə onların Ukraynadakı istehsalına əsaslı həll yolu təşkil edir."

O, həm də şirkətlərin mənfəət əsaslı əməkdaşlığa iştirakının, sadəcə ixracda deyil, texnologiya köçürməsində və birgə investisiyalarda əhəmiyyətli amillər olduğunu vurğulayıb.

Asiya meşələrindən Orta Şərq çörəklərinə

Türkiyə müdafiə sənayesi şirkətləri bir çox ölkədə dünya bazarlama fəaliyyətlərini davam etdirirlər, Prezident Yıldırım bildirib və xarici siyasətin sahəsində hərbi potensialın ölkələrin davamlılığı üçün əhəmiyyətli bir amil olduğunu vurğulayaraq, indiyədək müdafiə sənayesi sahəsində onların məhsulları Asiyadan Orta Şərqə qədər bir çox ölkədə geniş şəkildə istifadə edilib.

Yıldırım, bir şirkət kimi, onların Türkiyənin müdafiə istehsal ekosisteminin ən əhəmiyyətli hissələrindən biri olmağını hədəflədiyini deyib.

Prezident Yıldırım, onların müdafiə sənayesi sahəsində daxili satışları artırmağı, yeni texnologiyaların inkişafına kömək etməyi və texnologiya köçürməsində yardım etməyi hədəflədiyini vurğulayaraq, qorxusuz cam sahəsində dünyanın ən güclü şirkəti olduklarını qeyd edib.

''Beş Mənsubiyət Üzərində Türk Bayrağını Görməklə Böyrüklənirik''

Hazar Qrup Müdafiə, Aero və Kosmik Şirkətin Prezidenti Teoman Yıldırım, qorxusuz camların beş mənsubiyətdə 35-dən çox ölkədə istifadə olunduğunu və "dünyanın ən tanınmış hərbi qüvvələri və istintaq agentlikləri camlarımızı seçirlər" deyib.

Prezident Yıldırım, 2024-cü il üçün 720 milyon dollar dəyərində sazişlər bağladıqlarını bildirib.

Qorxusuz camların daxili və xarici tələbləri sahəsində, Hazar Qrup Müdafiə, Aero və Kosmik Şirkəti qorxusuz cam sahəsində texnologiya mərkəzi olmağa nail olub.

Teoman Yıldırım, "Xarici siyasətin sahəsində hərbi potensialın əhəmiyyətli bir amil olduğunu deyib: "Bu istiqamətdə istifadə etdiyimiz texnologiyalar və tədqiqat və inkişaf mərkəzlərimizdə istehsal olunan məhsullar dünya üzrə tanınır.".

Hazar Qrup Müdafiə, Aero və Kosmik Şirkətinin Prezidenti Teoman Yıldırım, müdafiə sənayesi sektorunda türk müdafiə qüvvələrinin təhlükə səviyyələrinin artırılmasına və türk xarici si yasətinin uğuruna yardımçı olmağa kömək etdiyini deyib və "Türkiyənin müdafiə sənayesi sahəsində səyləri, dünya və regional güclər ilə müqayisədə ölkəmizi politiki mövqedə qaldırıb." deyib.

Azərbaycan İnformasiya Agentliyi

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp